Van Sabben Poster Auction 60

201 Public Peso By Train to the ZOO Antwerp (elephant seal) 62x100, 1958 A- € 240 -500 202 Public Peso By Train to the ZOO Antwerp (young lowland gorilla) 62x100, ca. 1960 A- € 240 -500 203 Public Peso Met de Trein naar de ZOO Antwerpen (ele- phant seal) 62x100, 1958 A- € 240 -500 204 Public Peso Per Trein naar de ZOO Antwerpen (young lowland gorilla) 62x100, ca. 1960 A- € 240 -500 205 Public Peso En Train au ZOO Anvers (elephant seal) 62x100, 1958 A- € 240 -500 206 Public Peso En Train au ZOO Anvers (young lowland gorilla) 62x100, ca. 1960 A- € 240 -500 201 205 203 202 206 204 22 Een buitenbeentje uit dit tijdvak is een kleine affiche (te dateren tussen 1953 en 1960) van graficus en leraar sierkunsten L. Geurts, die een jonge chimpansee toont hangend tussen 2 ringen en de O’s van ‘ZOO’ tegen een felrode achtergrond, (lotnr. 219). Tweetalig uitgebracht op het formaat van de kleine ijsbeer en struisvogel. Qua grafisch niveau verdient ook de creatie uit 1965 van André Pasture een bijzondere vermelding. In opdracht van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) speelt hij met de drie letters die samen ‘ZOO’ vormen. Het resultaat is een geslaagde, kleurrijke affiche, (lotnr. 220) van een vogel (pauw ?). In 1968 creëert graficus Paul Funken de affiche met 2 toekans op een tak. De felgekleurde oranje snavels van de vogels zien we herhaald in de ruitvormige lay-out, (lotnr. 213). Een ander oorspronkelijk en gedurfd ontwerp uit deze periode is de affiche uit 1970 van Michel Waxmann (1937-2018) en ‘Jeanvy’, een duo dat focust op de zwarte poten van steltlopers op een felle oranje achtergrond. Grafisch zeer sterk, uitgebracht in Nl. en Fr., (lotnr. 214). Na 1965 neemt de geschoolde grafica Hilde van Loock, de fakkel over van museoloog Robert Landois om zich met de ‘reclame’ voor de ZOO te gaan bezighouden. Van Loock zou als layout verantwoordelijke in nauwe samenwerking met de Antwerpse fotograaf Victor Six in 1972 een reeks verschillende thematische affiches ontwerpen over de toenmalige trek- pleisters van de dierentuin: het museum, planetarium, nocturama, dolfina- rium, reptielengebouw, de fauna en flora, (lotnr. 215). Uit deze periode dateren ook de affiches met een veelkleurige Ara-papegaai, (lotnr. 216), die een ‘Mooie dag in de Zoo van Antwerpen’ promoot, net zoals de vervaarlijke tijger, die reclame maakt voor de dierentuin als ‘levend museum’, lotnr. 211). As far as graphic level is concerned the 1965 creation of André Pasture also deserves special mention. Commissioned by the National Society for the Belgian Railways (NMBS) he played with the three letters that form ‘ZOO’. The result was a successful, colourful poster, (lot no. 220) of a bird (peacock ?). In 1968 graphic designer Paul Funken created the poster with the two toecans on a branch. The birds’ brightly coloured orange beaks are repeated in the dia- mond-shaped lay out, (lot no. 213). Another original and daring design from this period is the 1970 poster by Michel Waxmann (1937-2018) and ‘Jeanvy’, a duo focu- sing on the black legs of long-legged waders against a bright orange background. Graphically very strong, published in NL. and Fr., (lot no. 214). After 1965 the educated graphic designer Hilde van Loock, took over the torch from museologist Robert Landois to occupy herself with the ‘promotion’ for the ZOO. As the person responsible for the lay-out Van Loock would design in 1972, in close collaboration with the Antwerp photographer Victor Six, a series of different thematic posters about the then attractions of the zoo: the museum, the planetarium, the nocturama, the dolphinarium, the reptile building, the fauna and the flora, (lot no. 215). From this period there are also posters with the multi-coloured Ara parrots, (lot no. 216), which promoted a ‘Beautiful day at the Antwerp Zoo’, just like the fearsome tiger, which promoted the zoo as a ‘living museum’, lot no. 211). © Marc Veldeman - november 2022 Advertising gadgets bookmark and flag, both with the polar bear design R. Van Poppel, ca. 1950

RkJQdWJsaXNoZXIy NzQxNTE=