empty
   no bids

poster designer

Joseph 'Sam' van Beek (1878-1957)

Poster Browser
Our Archive contains about 27.000 posters
auction 49
lot 897

Joseph 'Sam' van Beek (1878-1957)

Tentoonstelling van Schilderijen en Teekeningen in Geb. Heystee Heerengr. Amsterdam

Condition:
B/B+
Price:
€ 576
Status:
Sold
Details:
80x110, ca. 1920